Bảng giá sơn Kova đã chiết khấu cuối năm 2020

Bảng giá sơn Kova đã chiết khấu cuối năm 2020

giá trên bảng chưa có chiết khấu các bác lưu ý là chiết khấu 26% nhé.

Ví dụ trên bảng giá thùng sơn là 1 triệu thì thực tế chỉ còn 1 triệu trừ đi 260 nghìn là 740 nghìn.

Bảng giá sơn Nippon đã chiết khấu cuối năm 2020

Bảng giá sơn Jotun đã chiết khấu cuối năm 2020

Bảng giá sơn Dulux đã chiết khấu cuối năm 2020

Gọi thợ thi công trọn gói các bác gọi ngay em M.r Sơn 0965 559 334 & 0945 812 886.

Gọi là có ạ.